Cenovnik dostave

Cenovnik - unutrašnji saobraćaj

1. Danas za sutra
Masa (kg) Cena
(uručenje do 19)
do 0,5 350,00
preko 0,5 do 2 420,00
preko 2 do 5 550,00
preko 5 do 10 710,00
preko 10 do 20 980,00
2. Danas za danas
Masa (kg) Cena
do 0,5 750,00
preko 0,5 do 2 950,00
preko 2 do 5 1.100,00
preko 5 do 10 1.300,00
preko 10 do 20 1.500,00
3. Danas za odmah
Masa (kg) Cena
do 15 (područje Beograda) 1.100,00
do 15 (područje ostalih gradova) 1.000,00
4. PostexpressBOX
Masa (kg) Cena
do 2 kg tipizirani koverat 370,00
do 5 kg tipizirana kutija 570,00
Rok uručenja: Danas za sutra do 19 časova.
U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara, kao i rukovanje otkupnom pošiljkom.
Obavezna upotreba Mobilne aplikacije.
Usluge po zahtevu
Usluga Cena
Rukovanje otkupnom pošiljkom 30,00
Pakovanje pošiljke 20,00
Popunjavanje adresnice 5,00
Povratna dokumentacija
(nakon uručenja Post-ekspres pošiljke potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu)
130,00
Ponovna dostava Post-ekspres pošiljke 100,00
Slanje pošiljke sa povratnicom 30,00
Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ 30,00
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke 300,00
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka 16,00
Ostale usluge
Usluga Cena
Za vrednost označenu na pošiljci* 1% od iznosa, a minimalno 20,00 dinara
Uplata otkupnog iznosa po Cenovniku platnih i drugih novčanih usluga i Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta)
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) cena po ugovoru
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu 15,00
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija
(preko dimenzija 60x50x50 cm)
cena po ugovoru
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg cena po ugovoru
Post-ekspres po posebnom ugovoru cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke)
*Pružalac usluge materijalno odgovara do maksimalno označene vrednosti na pošiljci, koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije definisano.

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, za pošiljke predate na šalteru pošte odobrava se popust od 50,00 dinara po pošiljci.

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, odobrava se popust od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.

 

Popust na količinu

Korisnicima Post-ekspres usluga odobravaju se popusti na ukupnu cenu, po osnovu zaključenog ugovora, u zavisnosti od broja primljenih pošiljaka na mesečnom nivou.

Broj primljenih pošiljaka
(na mesečnom nivou)
Popust na ukupnu cenu
(u procentima)
od 250 2,5
od 500 5
od 1.000 10
od 2.500 15
od 10.000 20
od 30.000 25
od 45.000 30

Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.

Cene su date u dinarima.


Cenovnik - međunarodni saobraćaj

Međunarodni saobraćaj – cene
ZONA I II III IV
ZEMLJE Slovenija, Hrvatska,
Crna Gora, Severna Makedonija,
Federacija Bosne i Hercegovine
i Republika Srpska
Ostale zemlje
Evrope
Zemlje Amerike,
Azije i Afrike
Australija i
Novi Zeland
Osnovna cena 1.300,00 2.300,00 2.300,00 2.500,00
Do 30 kg za svakih 0,5 kg 175,00 300,00 500,00 750,00

Cene su date u dinarima.

Cene po stopama mase možete videti ovde.

Spisak zemalja i tarifne zone u kojima je moguća EMS usluga.

U slučaju kada pošiljka sadrži robu koja podleže carinskom nadzoru i deviznoj kontroli, pored poštarine za prenos pošiljke, naplaćuje se i podnošenje pošiljaka na carinski pregled u izvozu, i to:

  • za pošiljke mase do 2 kg – 40,00 dinara,
  • za pošiljke mase preko 2 kg – 100,00 dinara.